Nộp bản sao hộ khẩu In
Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 07:35

THÔNG BÁO

Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5

                Để điều chỉnh và cập nhật hồ sơ cho học sinh khối lớp 5 (năm học 2011 - 2012) chuẩn bị vào học lớp 6 năm học 2012 - 2013, kính đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh khối lớp 5 nộp bản sao hộ khẩu (có thị thực không quá 3 tháng) cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Hạn chót 29/02/2012.

               Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh, đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh nộp bản sao hộ khẩu đúng theo thời hạn nêu trên

 

                                                                                           Hiệu trưởng,

                                                                                               (Đã ký)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 24 Tháng 2 2012 13:08