Lịch kiểm tra định kỳ (có điều chỉnh) In
Thứ ba, 28 Tháng 2 2012 17:12

 

             Do kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo Dục Đào Tạo quận 3 có thay đổi vì vậy lịch kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn có sự điều chỉnh như sau:

 

Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 3

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI SƠN

-------------

 Số : ____/KH-NTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

Quận Ba, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2011 – 2012

 

 

MÔN

LỚP MỘT

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

TIẾNG VIỆT

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

08/3/2012

08/3/2012

08/3/2012

06/3/2012

06/3/2012

(thứ năm)

(thứ năm)

(thứ năm)

(thứ ba)

(thứ ba)

TOÁN

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

09/3/2012

09/3/2012

09/3/2012

07/3/2012

07/3/2012

(thứ sáu)

(thứ sáu)

(thứ sáu)

(thứ tư)

(thứ tư)

 

Lưu ý :

-         Học sinh có mặt trước 7 giờ 30 để dự kiểm tra.

-         Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh ghi thời gian kiểm tra vào Sổ liên lạc để thông báo đến phụ huynh.

 

 Lịch hoạt động giữa kỳ 2 có điều chỉnh xin xem thêm tại đây

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)  

NGUYỄN VĂN LỢI

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 3 2012 09:12