Lịch kiểm tra định kỳ cuối năm học 2011 - 2012 In
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 16:48

 

Phòng Giáo dục – Đào tạo quận 3

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI SƠN

________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________

 

Quận 3, ngày 19 tháng 4 năm 2012

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2011 – 2012

(Thực hiện theo công văn số 310/GDĐT-TH ngày 16/4/2012 và công văn số 315/GDĐT-T

ngày 19/4/2012 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 3)

 

MÔN

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

TIẾNG VIỆT

7g30 – 25/4/2012

(Thứ tư)

13g30 – 25/4/2012

(Thứ tư)

7g30 – 26/4/2012

(Thứ năm)

13g30 – 26/4/2012

(Thứ năm)

8g00 – 10/5/2012

(Thứ năm)

TOÁN

7g30 – 03/5/2012

(Thứ năm)

7g30 – 03/5/2012

(Thứ năm)

7g30 – 04/5/2012

(Thứ sáu)

7g30 – 04/5/2012

(Thứ sáu)

8g00 – 11/5/2012

(Thứ sáu)

KHOA HỌC

 

 

 

13g30 – 03/5/2012

(Thứ năm)

13g30 – 03/5/2012

(Thứ năm)

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

 

 

 

13g30 – 04/5/2012

(Thứ sáu)

13g30 – 04/5/2012

(Thứ sáu)

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (Nghe – Đọc – Viết)

7g30 – 27/4/2012

(Thứ sáu)

13g30 – 27/4/2012

(Thứ sáu)

7g30 – 27/4/2012

(Thứ sáu)

13g30 – 27/4/2012

(Thứ sáu)

8g00 – 14/5/2012

(Thứ hai)

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (Nói)

7g30 – 02/5/2012

(Thứ tư)

13g30 – 02/5/2012

(Thứ tư)

7g30 – 02/5/2012

(Thứ tư)

13g30 – 02/5/2012

(Thứ tư)

8g00 – 15/5/2012

(Thứ ba)

 

Lưu ý :

1.      Học sinh có mặt tại trường trước giờ kiểm tra 30 phút.

2.      Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh ghi Lịch kiểm tra vào Sổ liên lạc để thông báo đến cha mẹ học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Lợi

 

Lịch hoạt động trong những ngày kiểm tra xin vui lòng xem thêm tại đây

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 14:43