Họp Cha Mẹ học sinh cuối năm In
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 14:45

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI NĂM 2011 - 2012

 

         Ngày Chủ nhật, 26/5/2012 nhà trường tổ chức họp Cha mẹ học sinh cuối năm học 2011 - 2012 nhằm thông báo kết quả học tập của học sinh cùng một số vấn đề liên quan. Cụ thể như sau:

 

Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 15: Họp Cha mẹ học sinh khối lớp 1, 2, 3

Từ 9 giờ 30: Họp Cha mẹ học sinh khối lớp 4, 5.

 

Kính mời các bậc Cha mẹ học sinh tham dự cuộc họp tại lớp cùng với GVCN lớp

 

Lịch hoạt động trong những ngày cuối năm xin vui lòng xem thêm lịch công tác

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 09:56