Nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp TP In
Thứ ba, 29 Tháng 5 2012 17:04

 

THÔNG BÁO

NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT GIẢI TDTT CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2011 - 2012

 

Nhà trường thân mời các em học sinh đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2011 - 2012 đến văn phòng trường nhận giấy chứng nhận do Sở Giáo dục - Đào tạo tp Hồ Chí Minh cấp (gặp T.Tĩnh).

Danh sách cụ thể xin xem ở đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 09:56