Nhận phiếu báo danh thi Starters In
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 15:21

 

THÔNG BÁO

V/v nhận phiếu báo danh kỳ thi Starters

 

             Kỳ thi tiếng Anh cấp độ Starters dành cho học sinh lớp 2 được tổ chức vào ngày thứ bảy 23/6/2012, xin mời phụ huynh có đăng ký thi cho con mình đến nhận phiếu báo danh tại văn phòng nhà trường.

           Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày thứ tư 20/6/2012

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 6 2012 10:51