Đăng ký học lớp 3 Tiếng Anh Tăng Cường năm học 2012 - 2013 In
Thứ bảy, 28 Tháng 7 2012 15:16

 

THÔNG BÁO

 

V/v tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh  lớp 3 năm học 2012 - 2013

 

Căn cứ công văn số 524/GDĐT-TiH ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 3 về tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh  lớp 3 năm học 2012 – 2013, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo việc tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh  lớp 3  năm học 2012 – 2013 như sau :

1.Đối tượng

Để được học Tiếng Anh tăng cường ở lớp 3 trong năm học 2012 – 2013, học sinh phải đạt đủ điều kiện :

- Là học sinh lớp 2 của trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn trong năm học 2011 – 2012 được xét lên lớp 3 trong năm học 2012 – 2013;

- Đạt chứng chỉ Starters (tối thiểu 10 khiên).

     2.Thời gian đăng kí

- Cha mẹ học sinh nộp bản sao chứng chỉ Starters (đạt tối thiểu 10 khiên) về phòng Phó Hiệu trưởng (cô Anh Đài nhận).

- Hạn chót đăng kí : 16 giờ 00 ngày thứ sáu – 03/08/2012.

- Để thuận tiện cho việc sắp xếp đề nghị phụ huynh nộp bản sao chứng chỉ theo đúng thời hạn. Nhà trường sẽ không tiếp nhận những trường hợp đăng ký ngoài thời gian nêu trên.

                                                                Hiệu trưởng,

                                                                   (Đã ký)

                                                              Nguyễn Văn Lợi

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 05 Tháng 8 2012 08:14