Lịch tập trung học sinh năm học 2012 - 2013 In
Chủ nhật, 05 Tháng 8 2012 08:15

 

THÔNG BÁO

 

V/v tập trung học sinh năm học 2012 - 2013

 

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo việc tập trung học sinh năm học 2012 – 2013 như sau :

1.      Thời gian niêm yết danh sách học sinh các lớp : thứ năm, 09/8/2012

2.      Ngày bắt đầu tập trung

2.1. Học sinh lớp 1 mới : thứ hai, 13/8/2012

- Giờ tập trung     : 7 giờ 15

- Giờ ra về            : 10 giờ 30

2.2. Học sinh lớp 1 lên 2; 2 lên 3 : thứ ba, 14/8/2012

- Giờ tập trung     : 7 giờ 15

- Giờ ra về            : 10 giờ 30

2.3. Học sinh lớp 3 lên 4; 4 lên 5 : thứ ba, 14/8/2012

- Giờ tập trung     : 7 giờ 15

- Giờ ra về            : 11 giờ 00

2.4. Học sinh chuyển trường : thứ tư, 15/8/2012

Phụ huynh nhận giấy vào lớp cho học sinh tại phòng máy (gặp thầy Trần Viết Tĩnh).

(Vui lòng mang theo biên nhận hồ sơ)

3.      Ngày thực hiện bán trú : thứ ba, 04/9/2012

4.      Ngày Khai giảng : thứ tư, 05/9/2012

Để ổn định tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, nhà trường kính mong sự hợp tác tích cực từ phụ huynh trong việc đưa trẻ đến trường theo đúng nội dung thông báo.

 

                                                                            Hiệu trưởng

                                                                              (Đã ký)

                                                                          Nguyễn Văn Lợi

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 8 2012 16:45