Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2012 In
Thứ sáu, 31 Tháng 8 2012 13:51

cotoquoc

 

THÔNG BÁO

 

V/v nghỉ lễ  Quốc khánh 02/9/2012

 

Căn cứ thông báo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 67 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2012, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh :

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ lễ Quốc khánh 01 (một) ngày (ngày 02/9/2012). Do lễ Quốc khánh trùng vào ngày Chủ nhật nên sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai (03/9/2012).

- Ngày thứ ba (04/9/2012), học sinh đi học lại và bắt đầu học 2 buổi/ngày (có bán trú).

- Ngày thứ tư (05/9/2012), nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2012 – 2013. Nhà trường kính mời quý cha mẹ học sinh dành thời gian đến tham dự.

                                                                    Hiệu trưởng

                                                                      (Đã ký)


                                                                Nguyễn Văn Lợi