Lịch kiểm tra giữa HK1 NH 2012 - 2013 In
Thứ tư, 10 Tháng 10 2012 20:38

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

TIẾNG VIỆT

Ngày 
16/10/2012
(Thứ ba)

Ngày 
16/10/2012
(Thứ ba)

Ngày 
16/10/2012
(Thứ ba)

Ngày 
18/10/2012
(Thứ năm)

Ngày 
18/10/2012
(Thứ năm)

TOÁN

Ngày 
17/10/2012
(Thứ tư)

Ngày 
17/10/2012
(Thứ tư)

Ngày 
17/10/2012
(Thứ tư)

Ngày 
19/10/2012
(Thứ sáu)

Ngày 
19/10/2012
(Thứ sáu)

 


Lưu ý : 
1. Học sinh có mặt trước 7 giờ 30 để dự kiểm tra.
2. GVCN hướng dẫn học sinh ghi lịch kiểm tra vào Sổ liên lạc để thông báo đến phụ huynh.

Lịch hoạt động trong những ngày kiểm tra xin xem trong diễn đàn 


HIỆU TRƯỞNG


( Đã ký)

NGUYỄN VĂN LỢI

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 10 2012 08:49