Lịch Kiểm Tra Định Kỳ Cuối Kỳ 1 In
Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 11:35

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2012 – 2013


MÔN

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

TIẾNG VIỆT

Ngày

11/12/2012

(Thứ ba)

Ngày

11/12/2012

(Thứ ba)

Ngày

11/12/2012

(Thứ ba)

Ngày

13/12/2012

(Thứ năm)

Ngày

13/12/2012

(Thứ năm)

TOÁN

Ngày

12/12/2012

(Thứ tư)

Ngày

12/12/2012

(Thứ tư)

Ngày

12/12/2012

(Thứ tư)

Ngày

14/12/2012

(Thứ sáu)

Ngày

14/12/2012

(Thứ sáu)

KHOA HỌC

Ngày

11/12/2012

(Thứ ba)

Ngày

11/12/2012

(Thứ ba)

LỊCH SỬ

VÀ ĐỊA LÍ

Ngày

12/12/2012

(Thứ tư)

Ngày

12/12/2012

(Thứ tư)

 

Lịch hoạt động trong những ngày kiểm tra xin mời bấm xem

 

Lịch kiểm tra môn Tiếng Anh Tăng Cường, mời xem thêm tại đây

 

Hoạt động ngoại khóa trong những ngày kiểm tra, xin xem thêm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 07:21