LỊCH KIỂM TRA VÀ LỊCH HOẠT ĐỘNG CUỐI KỲ 1 In
Thứ hai, 05 Tháng 12 2011 16:20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012


MÔN

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

TIẾNG VIỆT

Ngày

13/12/2011

(Thứ ba)

Ngày

13/12/2011

(Thứ ba)

Ngày

13/12/2011

(Thứ ba)

Ngày

15/12/2011

(Thứ năm)

Ngày

15/12/2011

(Thứ năm)

TOÁN

Ngày

14/12/2011

(Thứ tư)

Ngày

14/12/2011

(Thứ tư)

Ngày

14/12/2011

(Thứ tư)

Ngày

16/12/2011

(Thứ sáu)

Ngày

16/12/2011

(Thứ sáu)

KHOA HỌC

Ngày

21/12/2011

(Thứ tư)

Ngày

21/12/2011

(Thứ tư)

LỊCH SỬ

VÀ ĐỊA LÍ

Ngày

20/12/2011

(Thứ ba)

Ngày

20/12/2011

(Thứ ba)

 

MÔN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN

LỚP MỘT

LỚP HAI

LỚP BA

LỚP BỐN

LỚP NĂM

NÓI

Sáng ngày

20/12/2011

(Thứ ba)

Sáng ngày

20/12/2011

(Thứ ba)

Sáng ngày

22/12/2011

(Thứ năm)

Sáng  ngày

22/12/2011

(Thứ năm)

NGHE – ĐỌC – VIẾT

Sáng ngày

21/12/2011

(Thứ tư)

Sáng ngày

21/12/2011

(Thứ tư)

Sáng ngày

23/12/2011

(Thứ sáu)

Sáng ngày

23/12/2011

(Thứ sáu)

 

Lưu y :

  1. Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 15 phút , kiểm tra lúc 7 giờ 30
  2. GVCN hướng dẫn học sinh ghi lịch kiểm tra vào Sổ liên lạc để thông báo đến phụ huynh.

 

Tải về máy: download

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG CUỐI KỲ 1 (HỌC SINH)

 

NGÀY

MÔN

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

13/12/2011

(Thứ ba)

TIẾNG VIỆT 1, 2, 3

- Học sinh có mặt lúc 7 giờ 30 để dự kiểm tra.

- Giờ học bình thường.

Học bình thường.

14/12/2011

(Thứ tư)

TOÁN 1, 2, 3

15/12/2011

(Thứ năm)

TIẾNG VIỆT 4,5

Học sinh nghỉ

- Học sinh có mặt lúc 7 giờ 30 để dự kiểm tra.

- Giờ học bình thường.

16/12/2011

(Thứ sáu)

TOÁN 4,5

20/12/2011

(Thứ ba)

TATC ( Nói ) 2,3

SỬ - ĐỊA  4,5

- Học bình thường

- Học sinh có mặt lúc 7 giờ 30 để dự kiểm tra.

- Học sinh có mặt lúc 7 giờ 30 để dự kiểm tra.

- Giờ học bình thường.

21/12/2011

(Thứ tư)

TATC(Nghe,đọc,viết) 2,3

KHOA HỌC 4, 5

22/12/2011

(Thứ năm)

TATC 4,5 ( Nói)

Học bình thường.

- Các lớp Tiếng Anh tăng cường có mặt lúc 7g30 để dự kiểm tra ra về lúc 10g00 .

- Các lớp còn lại nghỉ .

23/12/2011

(Thứ sáu)

TATC(4,5 (Nghe, đọc , viết)


Tải về máy: download

 


Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 10:25