Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK1 năm học 2017-2018 In
Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 11:01

 

LỊCH KIỂM TRA

Kiểm tra định kì Cuối Học kì I

Năm học 2017 – 2018

 

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

Sáng 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 14/12/2017

(thứ năm)

Sáng 14/12/2017

(thứ năm)

Toán

Sáng 20/12/2017

(thứ tư)

Sáng 20/12/2017

(thứ tư)

Sáng 20/12/2017

(thứ tư)

Sáng 15/12/2017

(thứ sáu)

Sáng 15/12/2017

(thứ sáu)

Khoa học

 

 

 

Sáng 12/12/2017

(thứ ba)

Sáng 12/12/2017

(thứ ba)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Sáng 13/12/2017

(thứ tư)

Sáng 13/12/2017

(thứ tư)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

 

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

( thứ ba)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

 

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

( thứ ba)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

Sáng 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 14/12/2017

(thứ năm)

Sáng 14/12/2017

(thứ năm)

Toán

Sáng 20/12/2017

(thứ tư)

Sáng 20/12/2017

(thứ tư)

Sáng 20/12/2017

(thứ tư)

Sáng 15/12/2017

(thứ sáu)

Sáng 15/12/2017

(thứ sáu)

Khoa học

 

 

 

Sáng 12/12/2017

(thứ ba)

Sáng 12/12/2017

(thứ ba)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Sáng 13/12/2017

(thứ tư)

Sáng 13/12/2017

(thứ tư)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

 

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

( thứ ba)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

 

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Tuần 17+18

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 21/12/2017

(thứ năm)

Chiều 19/12/2017

(thứ ba)

Sáng 19/12/2017

( thứ ba)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 12:30