Nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc vào ngày 01 tháng 01 năm 2018 In
Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 13:13

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

vào ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

Căn cứ Luật Lao động về các ngày nghỉ Lễ, tết trong năm 2018;

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành kế hoạch thờI gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau :

1. Toàn thể học sinh của trường được nghỉ ngày thứ sáu 29/12/2017, các giáo viên tập trung chấm thi và thực hiện công việc sổ sách cuối học kỳ 1.

2. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ Tết Dương lịch trong 01 (một) ngày (thứ hai 01/01/2018).

3. Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: thứ hai – 01/01/2018; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công.

4. Học sinh nghỉ liên tiếp 04 (bốn) ngày, ngày thứ ba (02/01/2018), toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hoạt động lại bình thường.


 

                                                                             Hiệu trưởng,

 

                                                                               (Đã ký)

 

                                                                         Đinh Hữu Đắc


Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 30 Tháng 12 2017 07:43