Các khoản thu trong tháng 02/2018 In
Thứ hai, 29 Tháng 1 2018 14:39

 

THÔNG BÁO

Về thu các khoản tiền trong tháng 02 năm 2018

 

         Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018;

Căn cứ văn bản số 1456/UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2016-2017 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 28 tháng 9 năm 2017 về các khoản thu hộ - chi hộ và thu theo thoả thuận

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành kế hoạch thờI gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh được nghỉ Tết từ 12/02 đến hết ngày 25/02/2018

Trong tháng 02/2018, nhà trường tổ chức thu các khoản phục vụ bán trú của tháng 02/2018, tiền tổ chức học kỹ năng sống, năng khiếu, cụ thể như sau:

  1. 1.Tiền ăn: 10 ngày ăn

- Lớp 1, 2:      28.000đồng/ngày x 10 ngày = 280.000 đồng

- Lớp 3, 4, 5:  30.000đồng/ngày x 10 ngày = 300.000 đồng

  1. 1.Nước uống: 15.000 đồng
  2. 2.Tổ chức học 2 buổi:  120.000 đồng
  3. 3.Phục vụ bán trú:       200.000 đồng
  4. 4.Vệ sinh:                       30.000 đồng
  5. 5.Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): 35.000 đồng
  6. 6.Tiền tổ chức học tiếng Anh:

- Tích hợp và Cambridge: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

- Đề án: không thu

- Tăng cường: 80.000 đồng

- Học với GV nước ngoài: 70.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (lớp 1, lớp 2, tiếng Anh Đề án đối với lớp 3 và lớp 4): 90.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (tiếng Anh tăng cường lớp 3, 4, 5): 90.000 đồng

7. Tiền tổ chức học năng khiếu (theo đăng ký của phụ huynh): 25.000 đồng

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 11:09