Khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017-2018 In
Thứ ba, 27 Tháng 2 2018 06:56

 

THÔNG BÁO

Về việc khảo sát năng lực học sinh lớp 3

Năm học 2017 - 2018

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3631/GDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017 - 2018;

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại văn bản số 576/GDĐT-TiH ngày 10 tháng 10 năm 2017 về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017 - 2018;

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh khối lớp 3 năm học 2017 – 2018 việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

        - Tiếp tục đánh giá thực chất kết quả, chất lượng giảng dạy của giáo viên, học sinh trên cơ sở đó để đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong công tác dạy, học và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh.

- Làm cơ sở để cán bộ quản lý, tổ chuyên môn rà soát việc dạy học theo đúng yêu cầu chỉ đạo của ngành, đảm bảo cho việc kiểm tra cuối năm đạt chất lượng cao, đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh lớp 3 qua một số môn học.

      - Tổ chức khảo sát chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác năng lực học tập của học sinh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN KHẢO SÁT

  1. Nội dung:

              Tổ chức khảo sát theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Đề khảo sát được xây dựng theo hướng tích hợp các môn Tiếng Việt và Toán; gồm 30 câu (15 câu Tiếng Việt và 15 câu Toán)

           2. Đối tượng: 30 học sinh (có số thứ tự từ 1 đến 30) của lớp 3N (lớp cuối của khối 3) sẽ tham gia khảo sát

             3. Hình thức: Học sinh làm bài trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm

 4. Thời gian:

-         Thứ tư, 07/3/2018: Học sinh thử nghiệm trên máy tính (cả ngày)

-         Thứ sáu, 09/3/2018: Học sinh tiến hành khảo sát

                        Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 55

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 07:17