Thu BHYT đối với học sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019 In
Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 09:57

 

THÔNG BÁO

V/v Thu BHYT thời hạn 15 tháng

(3 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 đối với học sinh lớp 1)

 

 

Căn cứ văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018, nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh lớp 1 năm học 2018-2019:

Tính đến thời điểm 30/9/2018 nếu thẻ BHYT dành cho trẻ 6 tuổi (72 tháng) đã hết thời hạn

- Nhà trường tiến hành thu BHYT cho 3 tháng còn lại của năm 2018 (tháng 10, 11, 12/2018) và 12 tháng của năm 2019 (15 tháng)

Trường hợp thẻ BHYT dành cho trẻ 6 tuổi hết thời hạn sau ngày 30/9/2018

- Nhà trường thu BHYT cho những tháng còn lại của năm 2018 dựa vào tháng sinh của trẻ (căn cứ trên khai sinh) và 12 tháng của năm 2019

Mức thu BHYT như sau:

4,5% x 1.390.000 đồng x số tháng x 70%

Cụ thể như sau:

Thu 15 tháng (tháng 10, 11, 12/2018 và cả năm 2019):          656.775 đồng

Thu 14 tháng (tháng 11, 12/2018 và cả năm 2019):                612.990 đồng

Thu 13 tháng (tháng 12/2018 và cả năm 2019):                      569.205 đồng

Phụ huynh đăng ký tham gia và đóng tiền ngay khi đăng ký nhập học lớp Một năm học 2018-2019. Trường hợp trẻ có thẻ BHYT bắt buộc như Sĩ quan QĐND, Công an, hộ nghèo, cận nghèo đề nghị cha mẹ học sinh photo thẻ BHYT còn hiệu lực đến hết tháng 12/2018 nộp về VP kèm theo phiếu báo.

 

Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 15:49