Lịch tập trung học sinh năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 31 Tháng 7 2018 09:34

 

THÔNG BÁO

V/v tập trung học sinh năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo việc tập trung học sinh năm học 2018-2019 như sau:

1.Ngày công bố danh sách học sinh được xếp lớp: thứ tư, 15/8/2018

2.Ngày bắt đầu tập trung

- Học sinh lớp Một mới: thứ hai, 20/8/2018

- Học sinh lớp Một lên Hai; Ba lên Bốn: thứ ba, 21/8/2018

- Học sinh lớp Hai lên Ba; Bốn lên Năm: thứ tư, 22/8/2018

- Học sinh mới chuyển trường về : thứ năm, 23/8/2018 (Cha/ mẹ liên hệ thầy Trần Viết Tĩnh tại văn phòng để nhận giấy giới thiệu vào lớp cho trẻ).

3.Giờ tập trung: 7 giờ 15

4.Giờ ra về:

- Học sinh lớp Một: 10 giờ 30 (đón tại lớp)

- Học sinh lớp Hai, Ba: 10 giờ 30 (đón dưới sân)

- Học sinh lớp Bốn, Năm: 11 giờ 00 (đón dưới sân)

5. Ngày bắt đầu học hai buổi (có bán trú): thứ tư, 05/9/2018

6. Lưu ý:

- Học sinh mặc đồng phục khi đến trường;

- Nếu không có thông báo nghỉ, học sinh đến trường bình thường kể từ ngày tựu trường.

Để ổn định tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhà trường kính mong sự hợp tác tích cực từ quý cha mẹ học sinh trong việc đưa trẻ đến trường theo đúng nội dung thông báo.

Vui lòng xem thêm thông tin tại diễn đàn

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 8 2018 17:05