Tạm thu các khoản trong tháng 9/2018 In
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 12:33

 

THÔNG BÁO

Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2018

 

 

Căn cứ văn bản số 1795/UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tạm áp dụng các mức thu như năm học 2017-2018 cho năm học 2018-2019 tại các trường công lập thuộc Quận 3;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 28 tháng 9 năm 2017 về các khoản thu hộ - chi hộ và thu theo thoả thuận

Tháng 9/2018, nhà trường tổ chức tạm thu các khoản phục vụ bán trú của tháng 9/2018, theo mức thu thoả thuận của năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

  1. 1.Tiền ăn: 18 ngày ăn

- Lớp 1, 2:      28.000đồng/ngày x 18 ngày = 504.000 đồng

- Lớp 3, 4, 5: 30.000đồng/ngày x 18 ngày = 540.000 đồng

  1. 1.Nước uống: 15.000 đồng
  2. 2.Tổ chức học 2 buổi: 120.000 đồng
  3. 3.Phục vụ bán trú:       200.000 đồng
  4. 4.Vệ sinh:                       30.000 đồng
  5. 5.Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): 35.000 đồng
  6. 6.Tiền tổ chức học tiếng Anh:

- Tích hợp: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

- Đề án: không thu

- Tăng cường: 80.000 đồng

- Học với GV nước ngoài: 140.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (khối lớp 1, khối lớp 2, tiếng Anh Đề án đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5): 180.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (tiếng Anh tăng cường lớp 3, 4, 5): 180.000 đồng

 

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 11:22