Giờ ra về của học sinh In
Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 14:43

 

THÔNG BÁO

Giờ ra về của học sinh

 

Thiết thực thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại trường học theo chỉ đạo của UBND Quận 3 tại Công văn số 321/KJLT-VHTT-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018 ; trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo giờ ra về của học sinh như sau:

 

(*) Khối lớp 1: Giờ về lúc 16 giờ 00

 

(*) Khối lớp 2, 3: Giờ về lúc 16 giờ 10

 

(*) Khối lớp 4, 5: Giờ về lúc 16 giờ 20


Cha mẹ học sinh vui lòng đến đón con đúng giờ để tránh tình trạng ùn tắc trước cổng trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:35