Đăng ký Bảo hiểm Y tế (BV Khám chữa bệnh ban đầu) - Năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 12:12

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2019

(Thời hạn 12 tháng)

 

 

Căn cứ văn bản số 1575/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2018-2019,

Nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh toàn trường về việc đăng ký tham gia BHYT (vui lòng ghi rõ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu), nhà trường tiến hành thu tiền BHYT trong tháng 11 năm 2018

 

Mức thu BHYT như sau:

Thời hạn 12 tháng:

4,5% x 1.390.000 đồng x 12 tháng = 750.600 đồng

Trong đó:

- Học sinh đóng 70%:                                525.420 đồng

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%:         225.180 đồng

         

          Học sinh là con Công An, con Sĩ quan QĐND Việt Nam có thẻ BHYT theo diện thân nhân CA, Sĩ quan QĐND, cha mẹ học sinh vui lòng photo thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2019 nộp về văn phòng kèm theo phiếu đăng ký

 

Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 13 Tháng 10 2018 08:16