Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK1 năm học 2018-2019 In
Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 12:57

 

LỊCH


Kiểm tra định kỳ cuối Học kì I năm học 2018-2019

 

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

8g15 Sáng 19/12/2018

(thứ tư)

Sáng 18/12/2018

(thứ ba)

Sáng 18/12/2018

(thứ ba)

Sáng 20/12/2018

(thứ năm)

Sáng 20/12/2018

(thứ năm)

Toán

8g15 Sáng 21/12/2018

(thứ sáu)

Sáng 19/12/2018

(thứ tư)

Sáng 19/12/2018

(thứ tư)

Sáng 21/12/2018

(thứ sáu)

Sáng 21/12/2018

(thứ sáu)

Khoa học

 

 

 

Chiều 18/12/2018

(thứ ba)

Chiều 18/12/2018

(thứ ba)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Chiều 19/12/2018

(thứ tư)

Chiều 19/12/2018

(thứ tư)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

 

Theo TKB bản ngữ

Theo TKB bản ngữ

Theo TKB bản ngữ

Theo TKB bản ngữ

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 20/12/2018

(thứ năm)

Sáng 21/12/2018

(thứ sáu)

Sáng 26/12/2018

( thứ tư)

Chiều 26/12/2018

( thứ tư)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

 

Theo TKB bản ngữ

Theo TKB bản ngữ

Theo TKB bản ngữ

Theo TKB bản ngữ

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 20/12/2018

(thứ năm)

Sáng 21/12/2018

(thứ sáu)

Sáng 26/12/2018

( thứ tư)

Chiều 26/12/2018

( thứ tư)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 12 2018 09:07