Các khoản thu trong tháng 01/2019 In
Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 09:24

THÔNG BÁO

Về thu các khoản tiền trong tháng 01 năm 2019

 

 

Căn cứ văn bản số 1991/UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2018-2019 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 30 tháng 9 năm 2018 về các khoản thu hộ - chi hộ và thu theo thoả thuận

Tháng 01/2019, nhà trường tổ chức thu các khoản phục vụ bán trú, cụ thể như sau:

CÁC KHOẢN THU PHỤC VỤ BÁN TRÚ:

  1. 1.Tiền ăn: 19 ngày ăn

- Lớp 1, 2:      30.000đồng/ngày x 19 ngày = 570.000 đồng

- Lớp 3, 4, 5: 32.000đồng/ngày x 19 ngày = 608.000 đồng

  1. 2.Nước uống: 15.000 đồng
  2. 3.Tổ chức học 2 buổi: 120.000 đồng
  3. 4.Phục vụ bán trú:       250.000 đồng
  4. 5.Vệ sinh:                       30.000 đồng
  5. 6.Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): 35.000 đồng
  6. 7.Tiền tổ chức học tiếng Anh:

- Tích hợp: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

- Đề án: không thu

- Tăng cường: 80.000 đồng

- Học với GV nước ngoài: 150.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (khối lớp 1, khối lớp 2, tiếng Anh Đề án đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5): 180.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (tiếng Anh tăng cường lớp 3, 4, 5): 180.000 đồng

8. Tiền tổ chức học năng khiếu (theo đăng ký của phụ huynh): 50.000 đồng

Cha mẹ có thể thanh toán tiền bán trú qua ngân hàng (Thông báo tại đây)

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 11:01