Họp Cha mẹ học sinh lần 3 năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 06:55

 

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 3

CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

           Trân trọng kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp lần 3 năm học 2018-2019 để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập của con mình qua việc thực hiện cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT tại phòng học của lớp.


Thời gian: Ngày chủ nhật 13/01/2019


Khối 1, 2, 3: Lúc 8 giờ 00

Khối 4, 5: Lúc 9 giờ 30

 

                                                                    Hiệu trưởng,

                                                                       (Đã ký)


                                                                   Đinh Hữu Đắc

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 13 Tháng 1 2019 09:11