Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5 năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 08:57

 

THÔNG BÁO

NỘP BẢN SAO HỘ KHẨU ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 5

NĂM HỌC 2018 - 2019

             

Chuẩn bị hồ sơ cho học sinh khối lớp Năm hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2018 – 2019, để điều chỉnh và cập nhật hồ sơ cho học sinh khối lớp 5 chuẩn bị vào học lớp 6 năm học 2019 - 2020, kính đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh khối lớp 5 nộp bản sao hộ khẩu (có thị thực không quá 3 tháng, tính đến tháng 3 năm 2019) cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Hạn chót 15/3/2019.

- Bản sao bao gồm cả trang bìa (có ghi rõ địa chỉ), nếu có phần điều chỉnh, vui lòng photo cả trang có phần ghi thay đổi.

- Trường hợp có hộ khẩu ngoài thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng nộp bản sao hộ khẩu gốc và bản đăng ký tạm trú dài hạn.

- Trường hợp địa chỉ nơi ở (lưu trú) khác địa chỉ đăng ký hộ khẩu (thường trú), vui lòng nộp bản sao hộ khẩu thường trú.

              

             Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh khi vào học lớp 6 năm học 2019 – 2020 tại các trường THCS trong địa bàn quận 3, đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh nộp bản sao hộ khẩu đúng theo thời hạn nêu trên

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 2 2019 11:12