Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa HK2 năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 12 Tháng 3 2019 12:27

 

LỊCH KIỂM TRA

Kiểm tra định kì giữa Học kì II

Năm học 2018 – 2019

 

 

MÔN

LỚP MỘT

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

TIẾNG VIỆT

 

 

 

Ngày

Ngày

 

 

 

19/3/2019

19/3/2019

 

 

 

(thứ ba)

(thứ ba)

TOÁN

 

 

 

Ngày

Ngày

 

 

 

20/3/2019

20/3/2019

 

 

 

(thứ tư)

(thứ tư)

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 11:07