Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 In
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 12:06

 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Quận 3 tại thông báo số 92/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch), trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau:

         1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ Lễ trong 03 (ba) ngày, từ thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019 (trong đó ngày 13 và 14 tháng 4 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 15 tháng 4 là ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần).

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hoạt động lại bình thường từ ngày thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019.

2. Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong ngày nghỉ theo phân công.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 11:58