Kế hoạch kiểm tra định kỳ Cuối HK2 năm học 2018-2019 In
Chủ nhật, 21 Tháng 4 2019 07:54

 

LỊCH KIỂM TRA

Kiểm tra định kì Cuối Học kì II

Năm học 2018 – 2019

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

Sáng 14/5/2019

(thứ ba)

Sáng 09/5/2019

(thứ năm)

Sáng 09/5/2019

(thứ năm)

Sáng 14/5/2019

(thứ ba)

Sáng 07/5/2019

 (thứ ba)

Toán

Sáng 13/5/2019

(thứ hai)

Sáng 10/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 10/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 13/5/2019

(thứ hai)

Sáng 08/5/2019

(thứ tư)

Khoa học

 

 

 

Sáng 03/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 03/5/2019

(thứ sáu)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Sáng 06/5/2019

(thứ hai)

Sáng 06/5/2019

(thứ hai)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Nghe-Đọc-Viết

Sáng 17/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 15/5/2019

( thứ tư)

Sáng 15/5/2019

( thứ tư)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB bản ngữ

Nghe-Đọc-Viết

Sáng 17/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 15/5/2019

( thứ tư)

Sáng 15/5/2019

( thứ tư)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học


LỊCH

                                                                        Kiểm tra định kỳ cuối Học kì II năm học 2018-2019

 

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

Sáng 14/5/2019

(thứ ba)

Sáng 09/5/2019

(thứ năm)

Sáng 09/5/2019

(thứ năm)

Sáng 14/5/2019

(thứ ba)

Sáng 07/5/2019

 (thứ ba)

Toán

Sáng 13/5/2019

(thứ hai)

Sáng 10/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 10/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 13/5/2019

(thứ hai)

Sáng 08/5/2019

(thứ tư)

Khoa học

 

 

 

Sáng 03/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 03/5/2019

(thứ sáu)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Sáng 06/5/2019

(thứ hai)

Sáng 06/5/2019

(thứ hai)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Nghe-Đọc-Viết

Sáng 17/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 15/5/2019

( thứ tư)

Sáng 15/5/2019

( thứ tư)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB Tuần 35

Theo TKB bản ngữ

Nghe-Đọc-Viết

Sáng 17/5/2019

(thứ sáu)

Sáng 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 16/5/2019

(thứ năm)

Chiều 15/5/2019

( thứ tư)

Sáng 15/5/2019

( thứ tư)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 16:55