Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 In
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 11:31

 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4),

Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019

 

 

Thực hiện Thông báo số 116/TB-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh:

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ Lễ từ thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Như vậy cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ liền 05 (năm) ngày, từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hoạt động lại bình thường từ ngày thứ Năm, 02 tháng 5 năm 2019.

2. Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong ngày nghỉ theo phân công.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 4 2019 07:22