Về việc Đi học vào ngày thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019 In
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:10

 

THÔNG BÁO

Về việc Đi học vào ngày thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019,

(Học bù ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019)

 

 

Thực hiện Thông báo số 116/TB-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh:

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường thực hiện việc giảng dạy, học tập vào ngày thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019 (bù cho ngày nghỉ vào thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019).

Thực hiện thời khóa biểu của ngày thứ Hai hàng tuần (không có tiết Sinh hoạt dưới cờ) cho ngày thứ Bảy, không thực hiện bán trú.

2. Giờ ra về của học sinh như sau:

Khối lớp Một, Hai, Ba: Ra về lúc 10 giờ 45

Khối lớp Bốn, Năm: Ra về lúc 11 giờ 15

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 19:52