Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019 In
Thứ năm, 29 Tháng 8 2019 12:29

 

THÔNG BÁO

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2019

 

         Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau:

 

         - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ 03 ngày liên tiếp từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết thứ Hai ngày 02 tháng 9 năm 2019 (trong đó thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần).

 

- Ngày 05/9/2019 (thứ Năm), nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019- 2020 lúc 7 giờ 30, học sinh học và ra về bình thường.

 

- Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2019.

 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị.

 

THÔNG BÁO

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2019

 


Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2019, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau:

 

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ 03 ngày liên tiếp từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết thứ Hai ngày 02 tháng 9 năm 2019 (trong đó thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần).

 

- Ngày 05/9/2019 (thứ Năm), nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019- 2020 lúc 7 giờ 30, học sinh học và ra về bình thường.

 

- Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2019.

 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 11:33