Về Tổ chức các lớp năng khiếu ngoài giờ In
Thứ tư, 04 Tháng 9 2019 11:21

 THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp năng khiếu ngoài giờ

 

Nhà trường tổ chức các lớp học năng khiếu sau giờ học (từ 16h30) kể từ tháng 9 năm 2019, cụ thể như sau

1.Lớp Khoa học vui: Học 1 buổi/tuần, Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

-         Thời gian học: thứ năm hàng tuần

-         Học phí: 200.000 đồng/tháng

                  2.Lớp Kỹ năng sống: Học 1 buổi/tuần, Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

-         Thời gian học: thứ ba hàng tuần

-         Học phí: 50.000 đồng/tháng

                  3.Lớp Võ Karatedo: các lớp như sau, Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

a)       Học 2 buổi/tuần (T2 - T4; T3 - T5; T7 - CN; 2 ngày liên tục)

Học phí: 400.000 đồng/tháng

            b)Học 3 buổi/tuần: Học phí: 500.000 đồng/tháng

            c)Học 4 buổi/tuần: Học phí: 720.000 đồng/tháng

            d)Học 5 buổi/tuần: Học phí: 800.000 đồng/tháng

4.Lớp Võ Taekwondo: các lớp như sau (từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30)

a)       Học 2 buổi/tuần (T2 - T4; T3 - T5; T7 - CN; 2 ngày liên tục)

Học phí: 200.000 đồng/tháng

            b)Học 3 buổi/tuần: Học phí: 250.000 đồng/tháng

            c)Học 4 buổi/tuần: Học phí: 400.000 đồng/tháng

            d)Học 5 buổi/tuần: Học phí: 500.000 đồng/tháng

5.Lớp Bóng bàn: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

Học 2 buổi/tuần (T2 - T4; T3 - T5; 2 ngày liên tục). Học phí: 600.000 đồng/2 tháng

            6.Lớp Bóng đá: Học thứ Bảy và Chủ Nhật, Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30

          Học 2 buổi/tuần, học phí: 250.000 đồng/tháng

         7.Lớp Thể dục Nhịp điệu Học 2 buổi/tuần (T2 - T4; T3 - T5), học phí: 200.000 đồng/tháng, Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

          8.Lớp Múa Dân gian đương đại: Học 1 buổi/tuần (Thứ bảy hoặc Chủ nhật) từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00, học phí: 190.000 đồng/tháng

          9.Lớp Robotics:

(*) Nâng cao: Học 1 buổi/tuần, từ 15 giờ 10 đến 16 giờ 10

Khối 1 nâng cao: Thứ Sáu hàng tuần

Khối 2 nâng cao: Thứ Hai hàng tuần

Khối 3 nâng cao: Thứ Ba hàng tuần

Khối 4 nâng cao: Thứ Tư hàng tuần

Khối 5 nâng cao: Thứ Năm hàng tuần

(*) Cơ bản: Học 1 buổi/tuần, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30,

Học thứ Ba hoặc thứ Năm hàng tuần

10.Lớp Rèn luyện Thanh nhạc: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

Học 2 buổi/tuần (T2 - T4; T3 - T5), học phí: 400.000 đồng/tháng

11.Lớp Đàn tranh: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30

Học 2 buổi/tuần (T3 - T5), học phí: 400.000 đồng/tháng

Quý Cha mẹ học sinh có nhu cầu đăng ký cho con em vui lòng xem thông báo và đăng ký môn học, thời gian phù hợp với trẻ, tránh thay đổi sau khi đã đăng ký

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 12:03