ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG KHỐI LỚP 4 VÀ 5 In
Thứ ba, 13 Tháng 12 2011 15:20

THÔNG BÁO

 

Lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 đối với khối lớp 4 và 5 có điều chỉnh như sau:

 

Phân môn NÓI sẽ kiểm tra vào sáng ngày thứ hai 26/12/2011 thay cho lịch cũ là ngày 22/12/2011.

 

- Ngày thứ năm 22/12/2011: học sinh lớp 4, 5 TATC nghỉ học

 

- Ngày thứ sáu 23/12/2011: học sinh lớp 4, 5 TATC kiểm tra phân môn NGHE - ĐỌC - VIẾT theo lịch cũ, ra về lúc 10 giờ 00

 

- Ngày thứ hai 26/12/2011: học sinh lớp 4, 5 TCTA kiểm tra phân môn NÓI, sau đó học bình thường

 

Hiệu trưởng,