Về các phương thức thanh toán tiền bán trú từ tháng 10 năm 2019 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:29

 

THÔNG BÁO

Về các phương thức thanh toán tiền bán trú

Từ tháng 10 năm 2019

 

 

Căn cứ công văn số 3835/UBND-TM ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố;

Căn cứ công văn số 529/UBND-KT ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh về triển khai thanh toán không dùng tiền mặt của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị và tạo điều kiện thuận tiện cho việc thanh toán tiền bán trú hàng tháng của các bậc cha mẹ học sinh;

Kể từ tháng 10/2019, cha mẹ học sinh có thể thanh toán tiển bán trú hàng tháng của con mình qua các phương thức sau:

1/ Thanh toán qua ngân hàng (có thu phí): thanh toán tiền bán trú hàng tháng tại ngân hàng VIETINBANK, cụ thể như sau:

Tên Tài khoản: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN

Số Tài khoản: 115000037553

Tại: VIETINBANK – CHI NHÁNH 3 – TP.HCM

Cha mẹ học sinh thanh toán tiền bán trú hàng tháng qua ngân hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin như sau (vui lòng ghi chính xác mã học sinh và số tiền ghi trên phiếu báo)

Họ tên học sinh – Mã học sinh – Tiền bán trú tháng ___ năm ____

Tên Tài khoản: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN

Số Tài khoản: 115000037553

Tại: VIETINBANK – CHI NHÁNH 3 – TP.HCM

 

2/ Thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm thu tiền Viettel (có thu phí)

3/ Thanh toán qua ứng dụng do Viettel cung cấp (Viettel Pay) (có thu phí)

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:17