Đăng ký BHYT học sinh - Năm học 2019-2020 In
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 13:35

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký Bảo hiểm Y tế học sinh - Năm 2020

(Thời hạn 12 tháng)

 

 

Căn cứ văn bản số 1704/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020,

Nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh toàn trường về việc đang ký tham gia BHYT và BHTN (vui lòng ghi rõ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu), nhà trường tiến hành thu tiền BHYT trong tháng 11 năm 2019

 

Mức thu BHYT như sau:

Thời hạn 12 tháng:

4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng

Trong đó:

- Học sinh đóng 70%:                                563.220 đồng

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%:         241.380 đồng

         

          Học sinh là con Công An, con Sĩ quan QĐND Việt Nam có thẻ BHYT theo diện thân nhân CA, Sĩ quan QĐND, cha mẹ học sinh vui lòng photo thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2020 nộp về văn phòng kèm theo phiếu đăng ký

          Thu Bảo hiểm Tai nạn thời hạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 (12 tháng)

          Mức thu BHTN: 40.000 đồng – Mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/vụ (hai mươi triệu đồng/vụ), không bắt buộc

Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 11:05