Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK1 năm học 2019-2020 (có điều chỉnh) In
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 12:16

 

                  LỊCH

                                     Kiểm tra định kỳ cuối Học kì I năm học 2019-2020

 

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

Sáng 18/12/2019

(thứ tư)

Sáng 17/12/2019

(thứ ba)

Sáng 17/12/2019

(thứ ba)

Sáng 19/12/2019

(thứ năm)

Sáng 19/12/2019

(thứ năm)

Toán

Sáng 20/12/2019

(thứ sáu)

Sáng 18/12/2019

(thứ tư)

Sáng 18/12/2019

(thứ tư)

Sáng 20/12/2019

(thứ sáu)

Sáng 20/12/2019

(thứ sáu)

Khoa học

 

 

 

Chiều 16/12/2019

(thứ hai)

Chiều 16/12/2019

(thứ hai)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Chiều 23/12/2019

(thứ hai)

Chiều 23/12/2019

(thứ hai)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

 

Tuần 16

Tuần 16

Tuần 16

Tuần 16

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 24/12/2019

(thứ ba)

Sáng 27/12/2019

(thứ sáu)

Chiều 24/12/2019

(thứ ba)

Chiều 27/12/2019

(thứ sáu)

Sáng 26/12/2019

( thứ năm)

Chiều 26/12/2019

( thứ năm)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

 

Tuần 16

Tuần 16

Tuần 16

Tuần 16

Nghe Đọc Viết

 

Sáng 24/12/2019

(thứ ba)

Sáng 27/12/2019

(thứ sáu)

Chiều 24/12/2019

(thứ ba)

Chiều 27/12/2019

(thứ sáu)

Sáng 26/12/2019

( thứ năm)

Chiều 26/12/2019

( thứ năm)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 12 2019 11:08