Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 In
Thứ năm, 26 Tháng 12 2019 14:51

 

THÔNG BÁO

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 277/TB-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020;

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau :

1. Toàn thể học sinh của trường được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Tư, ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 01 tháng 01 năm 2020; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 12:55