Đại hội chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2015-2016

Đại hội chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2015-2016 :

Sau hơn 1 tuần chuẩn bị và hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội. Được sự chỉ đạo của Chi bộ và sự hướng dẫn của BCH Đoàn phường 8 Chi đoàn GV Nguyễn Thái Sơn đã chính thức tiến hành Đại hội Chi đoàn vào lúc 17h30 ngày 23/10/2014.
Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2016 ngoài các bạn đoàn viên là đại biểu chính thức BCH Chi đoàn còn mở rộng đối tượng phát triển phong trào đoàn đến các bạn thanh niên là công nhân viên của trường cùng tham dự
Sau hơn 1 giờ làm việc nghiêm túc Đại hội đã bầu cử ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 -2016 gồm 3 đồng chi (1 Bí thư, 1 phó bí thư và 1 ủy viên).
Một số hình ảnh của Đại hội :