Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 26)

THÔNG BÁO Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến; Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 26 ở một số môn học; mời […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 25)

THÔNG BÁO Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến; Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 25 ở một số môn học; mời […]

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 32 (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 19/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 31 (từ 19/4 đến 23/4/2021). Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn […]

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 12/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 30 (từ 12/4 đến 16/4/2021). Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn […]

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 30 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)

Ngày Nội dung công tác   Thành phần   Thời gian Địa điểm Thứ hai 05/4/2020 S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường Thực hiện chương trình dạy học tuần 29 (từ 05/4 đến 09/4/2021). Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn […]