LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 31 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

12/4/2020

S: Toàn thể CB-GV-CNV trở lại trường tham gia học tập bình thường

Thực hiện chương trình dạy học tuần 30 (từ 12/4 đến 16/4/2021).

Tổ chức chào cờ tại Lớp 1-2-3-4-5 chào cờ dưới sân (Xếp hàng giãn cách).

 

 

 

 

 

Tập trung HS khối lớp 1+2+3 từ 7g5-7g25.  (Giờ về lúc K1+2 lúc 16g; K3 lúc 16g15)

Tập trung HS khối lớp 4+5 từ 6g45-7g5.  (Giờ về lúc K4 lúc 16g15; K5 lúc 16g30)

(Thực hiện giãn cách theo đúng khoảng cách trong thời gian tập trung ở sân trường, thời gian từ ngày 01/3/2021 cho đến khi có thông báo mới).

Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

6g30

 

 

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

– Tổ chức bán trú K4-5 (Thực hiện giãn cách thời gian ăn, chỗ ngồi và bố trí chỗ ngủ cho học sinh thực hiện thật tốt quy định).

– Bộ phận Bảo vệ bao quát kỹ việc ra vào trường, phòng chống dịch bệnh thật tốt, đảm bảo an toàn.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Kiểm tra HKII – NH 2020-2021.

GVCN lớp 1-2-3-4-5 ( lớp Tích hợp ) nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra HKII. (Lưu ý HS học 2b/ngày về buổi trưa, phải có mặt đúng giờ buổi chiều để tham dự kiểm tra).

GVCN+ GV Quản lý lớp phối hợp  thực hiện.

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2020-2021: – Môn TA tích hợp: Viết Lớp 1G+1H + Viết Lớp 2A+2B+2C + 2.3.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

C:

 

 

 

Thực hiện gấp văn bản số 130/GDĐT về hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

BGH + GV tin học thực hiện, bổ sung các hạng mục còn thiếu.

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+TQT)

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+C.Bối).

 

 

Thứ ba

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

13/4

Giáo viên tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi Quận 3”- Năm học 2020-2021

 

 

 

 

Chụp hình tập thể HS Khối 1;2;3;4.

Thầy cô PHT + GVCN điều động

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2020-2021: – Môn TA tích hợp: Viết Lớp 3H; 3G; 3E.

 – Môn TA tích hợp:  Toán  lớp 4I+ 4K + Tiếng Anh-Viết 4I+4K+4L (Lớp 4.3).

 – Môn TA tích hợp:  Tiếng Anh-Viết  lớp 5K+ 5I.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

7g30-8g50;

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

– Mời PHT và 1 giáo viên cốt cán Hoạt động trải nghiệm Lớp 1 dự chuyên đề HĐTN.

PHT + GV cốt cán K1 tham dự .

8g00

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo.

 

C:

 

 

 

 

 

Giáo viên tham dự Hội thi “Giáo viên dạy giỏi Quận 3”- Năm học 2020-2021

 

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ tư

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

14/4

Chụp hình tập thể HS Khối 5.

Thầy cô PHT + GVCN K5 điều động

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2020-2021: Môn TA tích hợp: Ngữ âm Lớp 1G+1H.

– Môn TA tích hợp: Nói  Lớp 3H+3G+3E (3.1+3.2+3.3+3.4).

– Môn TA tích hợp:  Khoa học lớp 4I+ 4 K + Tiếng Anh-Nói 4I+4K+4L (Lớp 4.3).

 

 

 

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

7g30-8g50;

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2020-2021: Môn TA tích hợp: Nói  Lớp 2A+B+C (2.1+2.2+2.3).

       – Môn TA tích hợp:  Toán  lớp 5K + Tiếng Anh-Nói 5I.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50;

 

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Họp tổ Phổ cập tại Phòng GDĐT.

Cô Tâm tham dự.

14g30

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ năm

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

15/4

Kiểm tra HK II –NH 2020-2021:

– Môn TA tích hợp:  Tiếng Anh- Viết  lớp 4I+ 4 K + Toán  4I+4K+4L (Lớp 4.3).

   – Môn TA tích hợp:  Khoa học lớp 5K + 5I.

 

 

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

7g30-8g50;

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Họp Ban tổ chức: Ngày sách Việt Nam + Lễ Giỗ Quốc Tổ

Th. Dũng + C. Bối chuẩn bị Chương trình và phân công.

 

Thành viên Ban tổ chức

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Đội + Chi đoàn chuẩn bị CSVC cho lễ Kết nạp Đội.(Hoàn thành trước 15giờ 00)

 

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định)

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ sáu

S: Đoàn viên Chi đoàn + CBQL+ GVCN +Bảo vệ thực hiện Phương án đón HS.

 

 

 

 

16/4

Lễ kết nạp Đội năm học 2020-2021

BGH+ Th Bảo + các thầy cô Chi đoàn và GVCN các lớp tham dự.

7g30

Sân trường

 

C:

 

 

 

 

 

Kiểm tra HK II –NH 2020-2021:

– Môn TA tích hợp:  Tiếng Anh-Nói lớp 4I+ 4 K + Khoa học 4I+4K+4L (Lớp 4.3).

   – Môn TA tích hợp:  Tiếng Anh-Nói lớp 5K +  Toán 5I.

 

 

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

 

13g30-14g50.

 

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Chuẩn bị CSVC tổ chức Ngày sách Việt Nam.

Thầy cô PHT+ CB Thư viện và GVCN các lớp thực hiện.

 

 

 

Thực hiện phương án trả HS (theo giờ đã quy định).

CBQL+ NV cấp dưỡng + GV chuyên trách + Bảo vệ thực hiện Phương án trả HS.

 

 

Tại vị trí cả 3 cổng (HTC+HBT+TQT)

 

BM vệ sinh lớp học, NV Phục vụ vệ sinh nhà trường sau buổi học.

Nhân viên BM+ PV thực hiện

Thầy cô BCĐ Ktra thực hiễn (Cô Nương+Th Dũng).

 

 

Thứ bảy

 

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

17/4

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

18/4

 

 

 

 

Trả lời