Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 25)

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 25 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

Các bài giảng: Lớp 1 , lớp 2, lớp 3 , lớp 4 (xem trên youtube Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Mở bài trong bài văn tả cây cối), lớp 5

Phiếu luyện tập: Lớp 1 (Phiếu luyện tập Tiếng Việt lớp 1 tuần 25), lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5

Môn Anh văn các khối lớp:

Bài giảng: Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5

Phiếu luyện tập: xem tại đây

Phiếu ôn tập:

Bài ôn tập: lớp 4

Trả lời