Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 26)

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 26 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

Các bài giảng: Lớp 1, lớp 2, lớp 3 , lớp 4 (Tiếng Việt (Mở rộng vốn từ “Dũng cảm”, Xây dựng đoạn kết bài Miêu tả cây cối, Toán, Khoa học – Lịch sử – Địa lý), lớp 5 (tuần 26 và 27)

Phiếu luyện tập: Lớp 1 (Phiếu luyện tập Toán lớp 1 tuần 26), lớp 2, lớp 3, lớp 4 (Tiếng Việt, Toán, Khoa – Sử – Đia), lớp 5 (tuần 26 và 27)

Môn Anh văn các khối lớp:

Bài giảng: Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5

Phiếu luyện tập: xem tại đây

Phiếu ôn tập:

Bài ôn tập: lớp 4

Trả lời