Monthly Archives: Tháng Năm 2021

CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CUỐI NĂM HỌC 2020-2021

Biểu mẫu 05     Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021   STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 I Điều kiện tuyển sinh Trẻ năm sinh 2014 Trẻ năm sinh 2013 Trẻ năm sinh […]

Về điều chỉnh thu các khoản tiền trong tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây) ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC (xem tại đây)ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 28)

THÔNG BÁO          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;          Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần […]

Về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây), ngày 06 tháng 5 năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến […]

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 2 Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh theo tình hình thực tế)

Môn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tiếng Việt   Sáng 05/5/2021 (Thứ tư)     Sáng 05/5/2021 (Thứ tư)     Sáng 07/5/2021 (Thứ sáu)        Sáng 07/5/2021 (Thứ sáu) Sáng 11/05/2021 (Thứ ba) Toán   Sáng (7g30) 06/5/2021 (Thứ năm)       Sáng (7g30) 06/5/2021 (Thứ năm) […]

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (Tuần 27)

THÔNG BÁO          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;          Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần […]