Daily Archives: 04/05/2021

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (Tuần 27)

THÔNG BÁO          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;          Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần […]