Daily Archives: 07/05/2021

Về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây), ngày 06 tháng 5 năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến […]