Về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây), ngày 06 tháng 5 năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau:

  1. Tạm ngưng các hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục trực tiếp trong nhà trường từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.
  2. Các thầy cô giáo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo hình thức dạy và học trên mạng Internet, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn tất chương trình năm học 2020 – 2021 theo quy định.

Kính mong Quý cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

Trả lời