Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học (tuần 28)

THÔNG BÁO

         Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;

         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 28 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:

          Các bài giảng: Lớp 1 , lớp 2, lớp 3 , lớp 4,  lớp 5 

          Phiếu luyện tập: Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4lớp 5 

          Môn Anh văn các khối lớp:

                         Bài giảng: Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5

                         Phiếu luyện tập: xem tại đây

Trả lời