Về điều chỉnh thu các khoản tiền trong tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX (xem tại đây) ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC (xem tại đây)ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các khoản thu khác năm học 2020 – 2021 do tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 1126/UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2020-2021 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 04 tháng 10 năm 2020 về các khoản thu hộ – chi hộ và thu theo thoả thuận;

Căn cứ quyết định số 2752/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 8 năm 2020 về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Tháng 5/2021, nhà trường điều chỉnh các mức thu các khoản phục vụ bán trú, cụ thể như sau:

1.     Tiền ăn: 04 ngày ăn

– Lớp 1, 2:      32.000đồng/ngày x 04 ngày = 128.000 đồng

– Lớp 3, 4, 5:  35.000đồng/ngày x 04 ngày = 140.000 đồng

2.     Nước uống: Không thu

3.     Tổ chức học 2 buổi:   60.000 đồng

4.     Phục vụ bán trú:       250.000 đồng

5.     Vệ sinh:                       50.000 đồng

6.     Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): Không thu

7.     Tiền tổ chức học tiếng Anh:

– Tích hợp: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

– Đề án: không thu

– Tăng cường: 20.000 đồng

– Học với GV nước ngoài: 40.000 đồng

– Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (khối lớp 1, khối lớp 2, lớp 3): 45.000 đồng

– Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (lớp 4, lớp 5): 45.000 đồng

8. Tiền tổ chức học năng khiếu (theo đăng ký của phụ huynh): Không thu

– Lớp học Robotics Stem: (HS lớp 2, lớp 3 đăng ký học): Không thu

– Lớp Kỹ Năng Đọc: (HS lớp 5 đăng ký học), Không tổ chức

Nhà trường đã phát hành phiếu báo thu tiền tháng 5 năm 2021 đến cha mẹ học sinh theo mức thu cũ (chưa điều chỉnh); quý cha mẹ học sinh vui lòng thanh toán theo phiếu báo đã phát hành; nhà trường tiến hành hoàn trả đến phụ huynh theo mức đã điều chỉnh như trên

Cha mẹ có thể thanh toán tiền bán trú qua ngân hàng, tại các điểm thu tiền của công ty Viettel hoặc thanh toán qua ứng dụng do Viettel (Viettel Pay) cung cấp ViettelPay, Yschool, SacomPay, Momo, Payoo … Cửa hàng thu hộ Circle K, Minitop, B-smart, VinMart+

VIETINBANK – CN3 – TP HCM – Số TK: 115000037553

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.

Trả lời