V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1388/UBND-VX ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai và sử dụng hệ thống VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 1566/SGDĐT-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai và sử dụng hệ thống VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản số 306/GDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về việc triển khai cho tập thể sư phạm và cha  mẹ học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”;

Nhà trường trân trọng thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên, người lao động và cha mẹ học sinh toàn trường về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” (có hướng dẫn đính kèm)

Ứng dụng VssID là ứng dụng chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động, với các tính năng cơ bản như sau: cung cấp tính năng tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người tham gia (số thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh, lịch sử tham gia BHXH, lịch sử thanh toán khám chữa bệnh BHYT…)

VssID tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ BHYT giấy trong thủ tục khám chữa bệnh kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021

Cha mẹ học sinh cài đặt VssID để có thể theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT của mình; đồng thời cài đặt cho người thân, học sinh để có thể sử dụng trong việc khám chữa bệnh.

Hướng dẫn cài đặt VssID cho người có CMND

Tài liệu hướng dẫn (xem tại đây)

Video hướng dẫn (xem tại đây)

Hướng dẫn cài đặt VssID cho người dưới 15 tuổi (chưa có CMND)

Tài liệu hướng dẫn (xem tại đây)

Video hướng dẫn (xem tại đây)

Mã số BHYT của học sinh (xem tại đây)

Trong quá trình cài đặt và sử dụng, nếu có vướng mắc, cha mẹ học sinh có thể trực tiếp đặt câu hỏi tại đây để cơ quan BHXH quận 3 giải đáp thắc mắc

Để đảm bảo tiến độ thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo chỉ đạo của UBND Thành phố và UBND Quận 3, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học, đồng thời đảm bảo công tác chống dịch bệnh theo quy định và đảm bảo sự thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm cài đặt và sử dụng VssID.

Trân trọng ./.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

Đinh Hữu Đắc

 

Tác giả: admin