Về tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2021 theo phân tuyến vào trường THCS Lê Quý Đôn

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Quận 3 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 313/GDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 về phân tuyến trẻ ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 theo phân tuyến như sau:

Link tuyển sinh:  https://forms.gle/UKQt7GTVfyA7VT536

Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông lớp 6 (file đính kèm)

thong-bao-ve-tuyen-sinh-lop-6-phan-tuyen

gioi-thieu-chuong-trinh-pho-thong-moi-tt32

chuong-trinh-moza